زیباترین دختر ایرانی | www.2rdoone.com

سامانتا تاجیک دختر ایرونی برنده جایزه ملکه زیبایی کانادا تهرانی الاصل این دختر ایرونی زیبا و خوشگل جایزه های دیگری هم برده بود که اینبار توانست در کل کشور کانادا به عنوان زیبا ترین دختر ایرونی در کانادا شناخته شود